Covid-19

OBS! Tillfälliga regler med anledning av Corona-pandemin och Covid-19!
Vi tar inte emot Drop-In gäster! Bokningar måste göras senast dagen innan via hemsidan eller per telefon. Detta för att vi ska kunna förbereda rummen och frukosthantering på ett säkert sätt. Frukost serveras på olika platser för att våra gäster ska kunna hålla avstånd på rätt sätt. Handsprit och flytande tvål på alla toaletter och i matsalen.

NOTE! Temporary rules due to Corona pandemic and Covid-19!
We do not accept Drop-In guests! Bookings must be made no later than the day before via the website or by telephone. This is so that we can safely prepare the rooms and breakfast handling. Hand alcohol and liquid soap in all toilets and in the dining room.