Covid-19

OBS! Tillfälliga regler med anledning av Corona-pandemin och Covid-19!
Alla gäster ansvarar för att följa de regler som gäller under vistelsen! Frukost serveras på olika platser för att våra gäster ska kunna hålla avstånd på rätt sätt. Handsprit och flytande tvål på alla toaletter och i matsalen.

NOTE! Temporary rules due to Corona pandemic and Covid-19!
All guests are responsible for following the rules that apply during the stay! Breakfast is served in different places so that our guests can keep their distance properly. Hand alcohol and liquid soap in all toilets and in the dining room.