Folkets Hus i Vanneberga – lokalen för alla

Andelstecknande genom åren

1908-06-14

164 privatpersoner tecknar andelar

1908-08-12

10 nya privatpersoner går in som andelsägare, Trolle Ljungby Lantarbetares Fackförening betalar 15 andelar

1908-11-12

Trolle Ljungby Lantarbetares Fackförening betalar 29 nya andelar

1909-05-20

Trolle Ljungby Lantarbetares Fackförening betalar 10 nya andelar

 1972-11-01

Vanneberga IF tecknar 100 andelar, privatpersoner tecknar 76 andelar, Vanneberga Badhusförening tecknar 10 andelar

 1972-12-31

Trolle-Ljungby Arbetarkommun, Vanneberga tecknar 35 andelar, privatpersoner tecknar 15 andelar

 1973-01-19

Privatpersoner tecknar 31 andelar

1973-04-08

Privatpersoner tecknar 42 andelar

 1973-04-22

Privatpersoner 8 andelar

1973-08-13

Privatpersoner 28 andelar

1974-03-07

Privatpersoner 15 andelar

1974-03-22

Privatpersoner 5 andelar

1974-07-07

Privatpersoner 20 andelar

1974-07-15

Trolle-Ljungby Arbetarkommun, Vanneberga tecknar 70 andelar, privatpersoner 5 andelar

1974-08-07

Privatpersoner 80 andelar, Vanneberga IF 2 andelar

1979-10-09

Privatpersoner 5 andelar

1982-03-01

Privatpersoner 5 andelar

1983-03-14

Privatpersoner 20 andelar

1985-03-15

Privatpersoner 23 andelar

1987-03-04

Svenska Kommunalarbetarförbundet Avd 19 Kristianstad tecknar 100 andelar

1987-03-19

Svenska Lantarbetareförbundet Avd 215 Viby tecknar 500 andelar

1987-04-29

Kommunal Avd 23 Kristianstad tecknar 500 andelar

1989-11-20

Privatpersoner 20 andelar

1990-12-30

Privatpersoner 10 andelar

1991-08-22

Privatpersoner 12 andelar

1993-03-16

Privatpersoner 5 andelar

1993-11-04

Privatpersoner 3 andelar

1994-03-23

Privatpersoner 10 andelar

1994-09-26

Privatpersoner 3 andelar

1996-10-24

Privatpersoner 410 andelar, S-Föreningen Vanneberga 200 andelar

1996-12-07

Privatpersoner 45 andelar

1999-02-20

Privatpersoner 10 andelar

2008-10-11

Privatpersoner 95 andelar

2011-08-01

Privatpersoner 20 andelar