Folkets Hus i Vanneberga – lokalen för alla

Styrelse

Ordförande: Kenneth Andersson, Vanneberga

Vice ordförande: Bengt-Inge Nilsson, Vanneberga

Sekreterare: Isabelle Andersson, Kristianstad

Kassör: Antje Andersson, Vanneberga

Övriga ordinarie styrelseledamöter: Marcus Otto, Kristianstad, Alice Wennfalk, Åhus, Lars Ström, Viby

Suppleanter: Anita Nilsson, Vanneberga, Lisa Nerström, Vanneberga, Maria Rydén, Hässleholm