Historik

1908-06-14

Torpare Sven Nilsson i Sjötorp betalar 10 kr för andelsbevis nr 1. Samma dag betalar ytterligare 163 personer sina andelsbevis. 5 stycken av dessa avbetalas med 2, 4 eller 8 kr

1908 motsvarade 10 kr i dagens penningvärde ungefär 500 kr