Hyresvillkor

Hyresvillkor

Ansvarig kontraktsskrivande hyresgäst måste vara äldre än 20 år.

Hyreskostnaden betalas senast 10 dagar efter den dag bokningen gjordes.

Avbokningsavgift utgår med 25% av hyreskostnaden om avbokning sker fram till en månad före hyresdatumet. Vid avbokning senare utgår full hyra.

Hyresgästen ansvarar själv för önskad möblering i lokalen. Hyresgästen har ansvar för att bord och stolar återställs till sina ursprungliga platser.

Hyresgästen är ansvarig för att lämna lokalerna välstädade. Om städningen, efter kontroll, inte kan godkännas debiteras hyresgästen med minst 600 kr. Papperskorgar ska tömmas, sopor sorteras och kastas i sopbehållare utomhus, sopor som inte kan sorteras korrekt eller inte får plats i behållarna ska transporteras bort av hyresgästen, borden torkas av och golven rengörs.

Hyresgästen är ersättningsskyldig för uppkomna skador på lokalen och för inventarier.

Sönderslagen/saknad serveringsutrustning betalas med aktuellt anskaffningsvärde.

Lokalerna är rökfria. Som hyresgäst förbinder du dig att ansvara för att lagstadgade regler följs, att förbudet mot rökning i offentliga lokaler respekteras. Rökmaskiner får inte användas.

Inga pälsdjur får förekomma i lokalerna av hänsyn till allergiker.

Nödutgångarna får ej blockeras.

Arrangör/hyresgäst ska följa gällande lagar och regler, samt ansvarar själv för ordning, såväl inomhus som utomhus runt Folkets Hus. Närboende grannar ska respekteras.

Antal personer får inte överskrida det antal räddningstjänsten fastställt (110 st).

Hyresgästen är ansvarig för att brandsäkerheten upprätthålls.

Nycklar hämtas och lämnas efter överenskommelse med uthyraren.